NEXON Akadémia főoldal
   
ELÉRHETŐSÉG BELÉPÉS GY.I.K. REGISZTRÁCIÓ INFORMÁCIÓ
NEXON Akadémia bérletOnline konferenciákHR, MunkaügyGazdasági szakterületJogi szakterületKöltségvetési szektorOKJ-s képzésekSzoftveres képzésekTréningek
Főoldal :: HR, Munkaügy :: Rendezvények :: TB. ANKÉT 2018. - Bérlet (8 alkalom)
HR, Munkaügy : Rendezvények


TB. ANKÉT 2018. - Bérlet (8 alkalom) 


Alcím:
Kifizetőhelyi ügyintéző kollégák és a társadalombiztosítással foglalkozó szakemberek továbbképzése 2018-ban
Helyszín:
NEXON Konferenciaterem    1138 Budapest, Váci út 185.
Előadók:
Dr. Bogdán Zsuzsanna tb szakértő
  Magyar Államkincstár
Dr. Földi Barbara szakmai tanácsadó
  Magyar Államkincstár
Klubok:
Klub Kedvezmény
Időpont:
2018. március 22. Csütörtök (13-16 óráig); regisztráció 12.30 órától
Rendezvény vége:
0000. 00. 00
Lemondási
határidő:
2018. március 19. Hétfő
Ajánló:
2018-ban is folytatjuk gyakorlati témákban gazdag társadalombiztosítással foglalkozó ankét sorozatunkat. A szakmai tartalom magas színvonalának biztosítéka, a két előadónk, dr. Bogdán Zsuzsanna és dr. Földi Barbara, akik társadalombiztosítással, azon belül a pénzbeli ellátásokkal napi szinten foglalkoznak.

2018-ban is olyan témák kerülnek terítékre, melyek a foglalkoztatók és a tb. kifizetőhelyi ügyintézők mindennapos feladatellátását segítik. Az előadók kiemelt figyelmet fordítanak az egyes jogszabályok és a pénzbeli ellátások összefüggéseinek bemutatására, felhívják a figyelmet egy-egy szakmai problémára és útmutatást adnak annak orvoslására.

Változatlan formában, érdekes témákkal várjuk Önöket előadásainkra, ahol a konzultáció keretében szakmai kérdéseit felteheti, esetleges szakmai bizonytalanságát eloszlathatja.

Előadók: (alkalmanként változóan)
 • dr. Bogdán Zsuzsanna, tb. szakértő
 • dr. Földi Barbara, szakmai tanácsadó
VÁLTSON BÉRLETET KEDVEZMÉNNYEL!
A 8 alkalomra szóló bérlet ára:
176.000 Ft + áfa/fő helyett 144.000 Ft + áfa/fő
Témakör:
1. alkalom: 2018. február 22. (csütörtök) 13-16 óráig

Új eljárási szabályok a pénzbeli ellátások elbírálása során

A Ket. helyett 2018. január 1-jétől hatályba lép az Ákr. (Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény), így számos eddig nem ismert eljárási forma kerül bevezetésre, továbbá a már megszokott elnevezések helyett egyes eljárási cselekmények új elnevezést kapnak, változik az ügy intézésére fordítható határidő számításának a módja, illetve az ügyintézési határidő túllépésének következményei is módosulnak. Eljárás jogilag mindenképp ez az év egyik legfontosabb változása, hiszen a gyakorlatban a pénzbeli ellátások elbírálása során ezen szabályok szerint kell eljárni. Az előadáson arra vállalkozunk, hogy egy olyan képet nyújtsunk az Ákr. szabályozási rendszeréről, amelyet a mindennapos munkavégzés során alkalmazni kell.
Továbbá felvillantásra kerülnek azok a legfontosabb jogszabályi változások, amelyek az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz szempontjából relevanciával bírnak.

Részletek

 • a kérelem benyújtása,
 • a döntés formái,
 • a hatóság jogszerű hallgatása,
 • az egyszerűsített döntés,
 • ügyintézési határidő számítása,
 • ügyintézési határidő túllépésének következményei
 • sommás, teljes eljárás, automatikus döntéshozatal,
 • kapcsolódó eljárás,
 • függő hatályú döntés,
 • hiánypótlás,
 • megkeresés,
 • döntés véglegessége.

Mindezekhez gyakorlati sémák, sablonok kerülnek bemutatásra.

2. alkalom: 2018. március 22. (csütörtök) 13-16 óráig

Biztosítási kötelezettség, járulékok, és ami ezek alapján 2018-ban jár

Az ankét keretében átbeszélésre kerülnek a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos tudnivalók, a járulékfizetési kötelezettségek, és néhány szóban említést teszünk a biztosítottaknak járó ellátásokról.

Részletek

 • A munkajog és a társadalombiztosítás összefüggései (biztosítás kezdő időpontja, a biztosítás szünetelése, több munkáltatóval létesített munkaviszony, bejelentési és kijelentési kötelezettség)
 • Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak (piros, zöld, kék, barna, sárga lámpa)
 • A Ptk. és a társadalombiztosítás összefüggései (megbízási jogviszony, vállalkozási jellegű jogviszony)
 • Őstermelő
 • Egyéni és társas vállalkozó
 • Katás vállalkozók
 • Szövetkezeti tagok
 • Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók
 • Egyidejűleg fennálló jogviszonyok

A 2018. évi járulék fizetési kötelezettség és az adójogszabályok összefüggései:

 • Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetés
 • Nyugdíjasok foglalkoztatása és járulékfizetése
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék
 • Egyéni és társas vállalkozók járulékfizetése
 • Katás vállalkozások adófizetése és az ellátás alapjául figyelembe vehető összeg
 • Szociális szövetkezeti tagok járulékfizetése
3. alkalom: 2018. április 19. (csütörtök) 13-16 óráig

Külföldre megyek, külföldről jövök (nemzetközi szabályok)

Az előadáson bemutatásra kerülnek az EU-s és a nemzetközi szabályok. Mi a teendő, ha valaki külföldi munkavállalás céljából távozik akár az EU-ba akár 3. országba. Ki, mikor, hol és milyen ellátásra szerezhet jogosultságot? Mire lehet jogosult, ha a hazatelepedés céljával jön vissza Magyarországra?

Részletek

 • Bilaterális szociális biztonsági egyezmények
 • Szociálpolitikai egyezmények
 • Egészségügyi együttműködési egyezmények
 • Ellátás az EU-ban (és Svájcban)
 • A kiküldetés szabályai
4. alkalom: 2018. május 17. (csütörtök) 13-16 óráig

Családi ellátások az Unióban

Az Európai Unió szabályai szerint - több uniós tagállamban végzett munka mellett is - biztosított csak egy tagállamban lehet valaki. Nem engedélyezik a szabályok az egyes ellátások halmozódását sem, így ha valaki Magyarországon is jogosult a gyermekek után ellátásra és az Unió másik tagállamában is jogosulttá válik, akkor meg kell határozni hogy melyik tagállam lesz az illetékes teherviselő.

Részletek

 • Biztosítás az Unió tagállamaiban
 • Több jogviszony esetén melyik tagállamban válik biztosítottá a munkavállaló
 • Egyik tagállamban egyéni vállalkozó másik tagállamban munkavállaló,
 • A helyes eljárás, ha a CSED/GYED ellátásban részesülő biztosított bejelenti, hogy átmenetileg valamelyik EU tagállamba fog költözni
 • Családi ellátás az Unió szabályai szerint
 • Hol lehet az ellátásokat igénybe venni
 • Mi a teendője az egyes tagállamoknak
 • Aktualitások, jogesetek megbeszélése
 • Az egyes ellátások igénybevételéhez szükséges igazolások bemutatása
5. alkalom: 2018. június 14. (csütörtök) 13-16 óráig

Minden, amit a táppénzről tudni kell

Az előadáson mindenről beszélünk, ami a táppénzzel kapcsolatos, így részletekbe menően teljes képet kapunk a keresőképtelenségről, a betegszabadságról és táppénz ellátásról

Részletek

 • A keresőképtelenség igazolása
 • A „beszélő” keresőképtelenségi kódok
 • Keresőképtelenségi kódváltás és a  táppénz összefüggései
 • Betegszabadságra vonatkozó szabályok
 • Táppénz a betegszabadság után
 • Táppénzre való jogosultság ideje, a táppénz előzmény számítása
 • Táppénz kérelmek elbírálása, ügyintézés a kifizetőhelyen
 • Táppénz összegének megállapítása, különös tekintettel a kedvezményszabályra
 • Táppénz maximum
 • Táppénz egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetén
 • Vállalkozók táppénze
 • Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók betegszabadsága és táppénze
 • Megváltozott munkaképességű személyek táppénze
 • Jogtalanul felvett táppénz visszafizettetése
 • Aktualitások, jogesetek megbeszélése
6. alkalom: 2018. szeptember 20. (csütörtök) 13-16 óráig

Csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj jogszabályi környezete

A csecsemőgondozási díjjal kapcsolatos valamennyi szabály terítékre kerül, külön kiemelve néhány speciális esetet. Ki, mikor és hogyan veheti igénybe a gyed-et? Mikortól és hogyan lehet gyed mellett dolgozni? Több gyerek esetén ki és hogyan kaphatja a „gyed-eket”? Ankétunkon ezekre kérdésekre és még sok más érdekességre kap választ a csed és a gyed vonatkozásában.

Részletek

 • Mt. szerint a szülési szabadság kiadása, időtartama
 • Anyán kívül ki kaphat csed-et, mikortól és mennyi időre
 • Csed összege, csed folyósítási korlátai
 • A gyedre való jogosultság szabályai (biztosított szülő fogalma, a jogosultság megállapítása, elutasítása)
 • A gyed összegének megállapítása (Gyed maximum)
 • A gyed folyósításának feltételei, a gyed extra a gyakorlatban (gyed folyósítási korlátok)
 • A gyed melletti munkavégzés szabályai
 • Apa gyed-en és anya?
 • A gyed folyósítása külföldi tartózkodás alatt, a gyed folyósítás felfüggesztése
 • Vállalkozók, ügyvezetők, őstermelők gyed-en
 • Választás az ellátások között (mikor, hogyan kell alkalmazni 2018-ban)
 • A betudás szabályairól (kinek az ellátásából, milyen esetben, hogyan lehet ellátást levonni, kvázi betudni)
7. alkalom: 2018. október 18. (csütörtök) 13-16 óráig

Baleset? Üzemi? Milyen ellátás jár?
Az üzemi baleset és a baleseti ellátások

Nehéz elbírálni, hogy a baleset a tb. szempontjából balesetnek minősül-e? Üzemi vagy nem üzemi baleset? Mit kell tartalmazni a határozatnak? Beszélgessünk róla...

Részletek

 • Baleset
 • Munkabaleset = Üzemi baleset???
 • A baleset kivizsgálása: a foglalkoztató és a kifizetőhely feladata
 • Az üzemiség elbírálása, a határozat és a hozzá kapcsolódó jogkövetkezmények
 • Miért fontos a baleset üzemiségéről szóló határozat? Tipikus hibák a határozathozatal során
 • Mi a különbség az egészségügyi szolgáltatás és a baleseti egészségügyi szolgáltatás között
 • A baleseti táppénzre való jogosultság megállapítása,
 • A baleseti táppénz összege
 • A baleseti táppénz megállapításáig hivatalból táppénz?
 • Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók baleseti táppénze
 • Nyugdíjasok baleseti táppénze
 • Őstermelők baleseti ellátása
 • A baleseti megtérítés szabályai
8. alkalom: 2018. november 22. (csütörtök) 13-16 óráig

A 2019-től hatályos változások

A rendezvény segítséget nyújt abban, hogy időben tudjunk a változásokról, így azokra fel tudjunk készülni.

Részletek

 • A várható jogszabályváltozások megbeszélése.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Címkék:
Családi ellátások (1), csecsemőgondozási díj (1), Dr. Bogdán Zsuzsanna (1), Dr. Földi Barbara (1), gyed (3), Járulék (17), Külföldi munkavállalás (1), Pénzbeli ellátások (1), Táppénz (4), Társadalombiztosítás (15), tb. kifizetőhelyek (1), üzemi baleset (1)
Részvételi díj:
144 000 Ft + áfa/fő    
A részvételi díj az alábbi költségeket tartalmazza, melyeket a számlán külön soron tüntetünk fel:

Képzési díj: 144 000 Ft + áfa/fő
Ellátás díja: 0 Ft + áfa/fő
Ellátás:
Étkezést nem biztosítunk.
Számlázás:
NEXON Kredit:
144 db
Bejelentkezés


Rendezvénynaptár

 

Címkék
Munkaügy (491), Gazdaság (407), Jog (202), NEXON (181), Költségvetési intézmények (173), NEXONbér (168), Bérszámfejtés (166), Munka Törvénykönyve (156), Munkabér (140), Nyugdíj (138), Társadalombiztosítás (134), Egészségügy (119), Bér- és tb. ügyvitel (118), Kormány (100), Cafeteria (80), Szja (74), Polgári Törvénykönyv (72), kkv (69), Önkormányzatok (68), Adó (65), Munkáltató (63), Munkajog (61), Munkavállaló (59), NAV (58), HR (56), Költségvetés (55), Kórházak (55), Munkaidő (54), Adótörvények (53), Járulék (51), Tréning (44), Szabadság (42), Közalkalmazottak (40), Táppénz (38), Bérkompenzáció (37), Adatvédelem (36), gyed (35), Áfa (34), Egészségbiztosítás (33), Távolléti díj (33), Csődtörvény (31), Közbeszerzés (31), NGM (30), Szociális hozzájárulási adó (30), Munkaszerződés (29), Kommunikáció (27), Köztisztviselők (27), Oktatás (23), Öngondoskodás (23), Munkahelyvédelmi akcióterv (23), Kjt (21), Felnőttképzés (21), Szakképzési hozzájárulás (21), Társasági adó (21), Dr. Dudás Katalin (21), csecsemőgondozási díj (20), SZÉP kártya (20), Szakképzés (19), kata (19), OKJ (18), Dr. Bogdán Zsuzsanna (17), Erzsébet utalvány (17), Munkaügyi ellenőrzés (17), Hulladékgazdálkodás (16), Cégeljárás (16), Munkaviszony (16), Családjog (15), eva (15), kiva (15), munkaidő-keret (15), Környezetvédelem (14), Kisvállalkozói adó (14), Motiváció (13), Rehabilitáció (12), OEP (12), tb. kifizetőhelyek (12), Időgazdálkodás (12), Szocho (11), Stressz (11), Gyógyszertámogatás (11), Országos Bérügyviteli Bajnokság (11), Tranzakciós adó (11), Végrehajtás (11), Közszolgálati tisztviselői törvény (11), thgys (11), Munkabaleset (11), Online marketing (10), Havi bevallás (10), Ügyelet (10), Öröklési jog (10), Munkavédelem (10), Kiválasztás (10)